Fakta om Eiendom

Hovedkontor: Oslo
Adm. dir.: Peder Chr. Løvenskiold
Antall ansatte: 20

Hjemmeside Anthon B Nilsen Eiendom

Kontakt

Anthon B Nilsen Eiendom AS

Telefon: (+47) 24 14 54 90
Telefaks: (+47) 24 14 54 91
E-post: post@abne.no

Postboks 74 Sentrum
NO-0101 OSLO

Besøksadresse: Rådhusgata 27

Eiendom

Anthon B Nilsen Eiendom AS er en komplett eiendomsvirksomhet for utvikling, forvaltning og drift av eiendommer.

Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige av næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt forvalter virksomheten 125 000 kvm næringseiendom og har ytterligere 250 000 kvm under regulering og utvikling.

Porteføljen spenner fra ferdigutviklede kontoreiendommer i Oslo sentrum til typiske utviklingsprosjekter som den tidligere Lahaugmoen militærleier, det gamle industriområdet til Vulkan ved Akerselva i Oslo og eiendommen til Hurum Fabrikker som skal utvikles til næringslokaler, boliger og småbåthavn. 

Anthon B Nilsen Eiendom har gjennom tidene vist spesielt gode resultater når det gjelder omdanning av eldre bygningsmasser til arealer som passer for dagens behov. For å skape suksess ut av slike prosjekter har Anthon B Nilsen Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere. Selskapet definerer seg som en kunnskapsbedrift som leder en prosess fra idé til ferdig utviklet produkt. Filosofien er å være "annerledes og bedre enn forventet".