Hovedtall 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 1,039.9 984.2 1,161.0 1,189.2 1,430.3 1,505.6
Driftsresultat før avskrivinger 126.2 124.9 204.0 194.6 136.0 212.0
Driftsresultat 75.9 53.1 121.8 107.0 46.6 117.8
Finansposter -45.0 -58.3 -55.1 -64.9 -31.2 -57.8
Resultat før skatt 30.9 5.2 66.6 42.1 15.4 60.0

Eierskap

  • Reidar og Gunnar Holsts Legat 50%
  • Peder Chr. Løvenskiold 25%
  • Nicolai H. Løvenskiold 25%

Årsrapport 2016

Se PDF

Årsrapport 2015

Se PDF

Årsrapport 2014

Se PDF