Om Oss

Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av private høyskoler og fagskoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av næringseiendom i Østlandsområdet.  I tillegg er selskapet engasjert i handelsvirksomhet med bygningsmaterialer.

50 prosent av Anthon B Nilsen AS er eid av private aksjonærer og 50 prosent er eid av Reidar og Gunnar Holsts Legat, en stiftelse med et humanitært formål.

Historie

Selskapet ble grunnlagt i 1879 av Anthon Bernhard Nilsen. Nilsen var en idérik gründer som startet sin virksomhet innen skogsdrift, handel med trelast og drift av sagbruk. I 1884 etablert han femkanten som finnes i dagens logo, som selskapets unike merke for merking av tømmer.

Som forretningsmann viste Anthon Bernhard Nilsen stor kreativitet. Han eksporterte klippfisk, hermetikk, karbid og røkesild til Buenos Aires, punsj, akevitt, sardiner og Farris til Mexico, solgte smør, fyrstikker fra Nitedals Krutværk og øl fra Fredrikstad Bryggeri til Australia. Han drev hvalfangst ved Island og etablerte eiendomsvirksomhet som blant annet innebar kjøp av eiendommene Tofte og Vestre Røed på Hurum hvor Hurum fabrikker ble bygget i 1906. Og allerede i 1914 kjøpte han Rådhusgaten 27 i Oslo hvor selskapets hovedkontor fremdeles holder til.

I 1976 opprettet arvingene etter Anthon B Nilsen - som hadde etternavnet Holst - et legat som overtok alle aksjene i Anthon B Nilsen AS. Legatet Reidar og Gunnar Holsts Legat har som formål å tilgodese allmennyttige formål gjennom avkastningen på aksjene det eier i Anthon B Nilsen AS.

I år 2000 fusjonerte selskapet Anthon B Nilsen AS med ILAS AS, et selskap med investeringer innen eiendom, industri og utdanning eiet av brødrene Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold.

Kjerneverdier

Gründeren Anthon B Nilsen viste i sin tid stor skapertrang i utviklingen av sine virksomhet. Virksomheten ble bygget stein på stein på en grundig måte og med et langsiktig perspektiv om å skape en solid virksomhet med fabrikker i Norge og eksport til en rekke land over hele verden.

Anthon B Nilsen, som var både forretningsmann, forfatter og stortingsmann, la også vekt på at alle forretningene han engasjerte seg i, skulle utvikles og drives på en redelig og ordentlig måte. Dette viste han til fulle i sitt engasjement både i industri, handel og andre samfunnsoppgaver.

I denne historien finner vi de kjerneverdier som fortsatt styrer virksomheten i Anthon B Nilsen AS. Våre kjerneverdier – skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet – beskriver måten vi arbeider på og måten vi samarbeider på. De er grunnmuren i alt vi foretar oss i Anthon B Nilsen AS.