Samfunnsansvar

Verdiskaping med mening.

For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de resultatene som skapes, ender opp som støtte til gode formål. Dette skyldes at halvparten av aksjene i selskapet eies av et legat, Reidar og Gunnar Holsts Legat, som nettopp har som formål å dele ut midler til allmennyttige formål.

Grunnkapitalen i legatet er aksjer i Anthon B Nilsen AS som arvingene etter grunnleggeren i sin tid ga til legatet. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og årlig deles det ut i størrelsesorden 6-7 millioner kroner til slike formål. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler.