Fakta om Utdanning

Hovedkontor: Oslo
Adm. dir.: Anders Hvarfner
Antall ansatte: 1000
Antall elever/studenter: Mer enn 40 000 i heltids- eller deltidsstudier

Skolene i Intendia Group er:
Berghs School of Communication
Bilder Nordic School of Photography
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Privatskole
Competens
Iris
Junglemap
MedLearn
NKI Nettstudier 
JobLearn
School of Fashion Industry

Treider Fagskoler

Kontakt

Intendia Group Norge AS

www.intendiagroup.com

Telefon: (+47) 915 13 185
E-post: info@intendiagroup.com 

Besøksadresse:
Rådhusgaten 27
0106 OSLO

Postadresse: 
Postboks 6663 St. Olavs Plass
0129 OSLO

Foretaksregisteret
NO 990 231 621 MVA

Utdanning

Anthon B Nilsen AS sine virksomheter innenfor privat utdanning drives gjennom Intendia Group - tidligere Anthon B Nilsen Utdanning.
Intendia Group er en ledende aktør innenfor privat utdanning med virksomheter i Norge og Sverige.  Virksomheten omfatter 12 veletablerte, selvstendige varemerker og har hvert år nærmere 40 000 elever og deltakere på heltids eller deltids kurs og studier.  Konsernet har også en voksende internasjonal tilstedeværelse gjennom partnerskoler i en rekke europeiske land samt i Nord Amerika, Australia og Afrika.

 

Alle virksomhetene fokuserer på å kvalifisere mennesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked på en måte som er til nytte både for den enkelte deltaker, næringslivet og samfunnet som sådan.  Utdanningsløpene bygger på deltakernes tidligere erfaringer og kompetanse og sikter mot å tilføre ny kunnskap og ferdigheter som gjør at nye muligheter åpner seg – enten det dreier seg om en ny jobb, en karriereendring eller det første steget inn i arbeidslivet.