Aktivt eide selskaper

Aktivt eide selskaper er selskaper der Anthon B Nilsen direkte eller indirekte gjennom sitt eierskap har avgjørende innflytelse. I slike selskaper vil Anthon B Nilsen utøve et aktivt, deltakende eierskap. Dette vil komme til utrykk gjennom at Anthon B Nilsen vil tilstrebe å delta aktivt i styrets arbeid for – sammen med ledelsen i selskapene – å medvirke til at selskapene har en sunn økonomisk utvikling og at de drives i overensstemmelse med eiernes kjerneverdier.

Det ligger også i Anthon B Nilsens strategi at selskapet skal forvalte sine samlede midler slik at det vil være i posisjon til å gi finansiell trygghet til de aktivt eide selskapene i porteføljen.