Aktivt forvaltede investeringer er andeler i børsnoterte selskaper, renteinstrumenter og fond der investeringen forvaltes basert på kriterier for vekst, kapitalavkastning og risiko.

Investeringer drives gjennom et aksjemandat der det er formulert klare kriterier for sammensetningen av porteføljen. Anthon B Nilsen investerer i et fåtall børsnoterte nordiske selskaper og vil søke å investere i kvalitetsselskaper som har evne til å generere vekst og høy kapitalavkastning over tid.

Midler under forvaltning: NOK 250 millioner.