Hovedtall

20132014201520162017
Driftsinntekter 1 161,0 1 189,21 430,31 505,61 255,7
Driftsresultat før
avskrivninger
203,7189,6136,4212,2171,8
Driftsresultat121,895,046,6117,889,9
Finansposter -55,1-62,8-31,2-57,869,8
Resultat før skatt66,632,215,460,0159,6
Totalkapital1 914,81 665,62 014,51 847,62 000,5
Bokført egenkapital370,7358,7326,6291,3408,7
Bokført egenkapitalandel19 %22 %16 %16 %20 %

Hovedtall

201520162017
Driftsinntekter1 430,31 505,61 255,7
Driftsresultat før
avskrivninger
136,4212,2171,8
Driftsresultat46,6117,889,9
Finansposter-31,2-57,869,8
Resultat før skatt15,460,0159,6
Totalkapital2 014,51 847,62 000,5
Bokført egenkapital326,6291,3408,7
Bokført egenkapitalandel16 %16 %20 %
Finansiell Informasjon