Hovedtall

20142015201620172018
Driftsinntekter 1 189,21 430,31 505,61 255,71 232,8
Driftsresultat før
avskrivninger
189,6136,4212,2171,8213,9
Driftsresultat95,046,6117,889,9103,3
Finansposter-62,8-31,2-57,869,8-43,6
Resultat før skatt32,215,460,0159,659,8
Totalkapital1 665,62 014,51 847,62 000,51 731,9
Bokført egenkapital358,7326,6291,3408,7264
Bokført egenkapitalandel22 %16 %16 %20 %15 %

Hovedtall

201620172018
Driftsinntekter1 505,61 255,71 232,8
Driftsresultat før
avskrivninger
212,2171,8213,9
Driftsresultat117,889,9103,3
Finansposter-57,869,8-43,6
Resultat før skatt60,0159,659,8
Totalkapital1 847,62 000,51 731,9
Bokført egenkapital291,3408,7264
Bokført egenkapitalandel16 %20 %15 %