Anthon B Nilsen Eiendom

Anthon B Nilsen Eiendom AS er en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av eiendommer. Forretningsideen er å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere.

Virksomhetens portefølje består i det alt vesentlige av næringseiendommer i ulike utviklingsfaser. Totalt forvalter virksomheten 60 000 kvm næringseiendom og har ytterligere 170 000 kvm under regulering og utvikling.

Porteføljen spenner fra ferdigutviklede kontoreiendommer i Oslo sentrum til typiske utviklingsprosjekter som den tidligere Lahaugmoen militærleier, det gamle industriområdet til Vulkan ved Akerselva i Oslo og eiendommen til Hurum Fabrikker som skal utvikles til næringslokaler, boliger og småbåthavn på sydspissen av Hurum-halvøya.

Anthon B Nilsen Eiendom har gjennom tidene vist spesielt gode resultater når det gjelder omdanning av eldre bygningsmasser til arealer som passer for dagens behov. For å skape suksess ut av slike prosjekter har Anthon B Nilsen Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere.

ABNE.NO

en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av eiendommer

HOVEDKONTOR
OSLO
ADM. DIR
PEDER CHR. LØVENSKIOLD
ANTALL ANSATTE
20
FORVALTET AREAL
60 000 KVM
UTVIKLINGSAREAL
170 000 KVM