Anthon Eiendom

Anthon Eiendom er en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av næringseiendom.  Virksomheten har en mer enn 20 år lang historie med utvikling av eiendommer i egen regi eller på oppdrag for andre.

Både som utvikler og utleier drives selskapet av ønsket om å skape frydefulle og effektive hverdager for dem som bruker eiendommene og omgivelsene rundt eiendommene. Det innebærer å skape eiendommer med god arkitektur, bærekraftige kvaliteter og effektive arealer.

Selskapet eies med 50 prosent hver av Anthon B Nilsen AS og Fastighets AB Balder. Det svenske, børsnoterte Balder er et av de aller største eiendomsselskapene i Norden. Selskapet har en meget sterk finansiell stilling, og forvalter eiendomsverdier for mer enn NOK 160 milliarder.

Anthon Eiendoms portefølje består i det alt vesentlige av næringseiendommer i Stor-Oslo. Totalt areal forvaltet og under utvikling, er rundt 320 000 kvm

Gjennom sin historie har Anthon Eiendom lagt stor vekt på å utvikle eiendommer som ikke bare gir gode løsninger for de formål som skal fylles. Det er også lagt vekt på å utvikle konsepter som skaper ekstra verdier for brukerne og samfunnet rundt. Gode eksempler på dette er selskapets utvikling av «pendlerboliger». Dette er høykvalitets hybelløsninger i bygg med rom for sosiale kvaliteter i og rundt bygningene.  Andre eksempler er byfornyelse, f.eks. Vulkan-området i Oslo der et gammelt industriområde ble forvandlet til en ny bydel med kontorer, boliger, hotell og arenaer for undervisning, trening, kunst og kultur.

anthoneiendom.no

en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av eiendommer

HOVEDKONTOR
OSLO
ADM. DIR
PEDER CHR. LØVENSKIOLD
ANTALL ANSATTE
20
TOTALT AREAL
320 000 KVM