Intendia Group

Intendia Group er en ledende aktør innenfor privat utdanning med virksomheter i Norge og Sverige. Anthon B Nilsen AS, og dette selskapets eiere, er største aksjonær i Intendia med 59 prosent av aksjene. Den allmennyttige stiftelsen Anthonstiftelsen eier 38 prosent.

Hovedvekten av virksomheten ligger på yrkesutdanning, voksenopplæring og arbeidsmarkedstjenester. Virksomheten omfatter 7 veletablerte, selvstendige varemerker og har hvert år nærmere 35 000 elever og deltakere på heltids eller deltids kurs og studier. I tillegg omfatter Intendia Group selskapet Junglemap, en pioner i utvikling av modulbaserte, digitale opplæringsprogrammer – kalt nano-learning – levert som en tjeneste til næringslivet.

Alle virksomhetene fokuserer på å kvalifisere mennesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked på en måte som er til nytte både for den enkelte deltaker, næringslivet og samfunnet som sådan. I tillegg til fagskoler både i Norge og Sverige har Intendia Group brukt sin skaperkraft på å utvikle virksomheter som tilbyr læring og utvikling til mennesker som står utenfor arbeidslivet – særlig til mennesker med ulike former for fysisk eller sosial funksjonshemming.

INTENDIAGROUP.COM

vi kvalifiserer mennesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked

HOVEDKONTOR
STOCKHOLM
ADM. DIR
MIKAEL KAUNITZ
ANTALL DELTAKERE
CA 35 000
ANTALL ANSATTE
1000
OMSETNING
CA. NOK 960 MILL.