Intendia Group

Anthon B Nilsen AS sine virksomheter innenfor privat utdanning drives gjennom selskapet Intendia Group – tidligere Anthon B Nilsen Utdanning.

Intendia Group er en ledende aktør innenfor privat utdanning med virksomheter i Norge og Sverige.  Hovedvekten av virksomheten ligger på yrkesutdanning, voksenopplæring og arbeidsmarkedstjenester. Virksomheten omfatter 11 veletablerte, selvstendige varemerker og har hvert år nærmere 40 000 elever og deltakere på heltids eller deltids kurs og studier.  Konsernet har også en voksende internasjonal tilstedeværelse gjennom partnerskoler i en rekke europeiske land samt i Nord Amerika, Australia og Afrika.

Alle virksomhetene fokuserer på å kvalifisere mennesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked på en måte som er til nytte både for den enkelte deltaker, næringslivet og samfunnet som sådan.  Utdanningsløpene bygger på deltakernes tidligere erfaringer og kompetanse og sikter mot å tilføre ny kunnskap og ferdigheter som gjør at nye muligheter åpner seg – enten det dreier seg om en ny jobb, en karriereendring eller det første steget inn i arbeidslivet.

INTENDIAGROUP.COM

vi kvalifiserer mennesker for dagens og morgendagens arbeidsmarked

HOVEDKONTOR
OSLO
ADM. DIR
MIKAEL KAUNITZ
ANTALL DELTAKERE
CA 40 000
ANTALL ANSATTE
1000
OMSETNING
CA. NOK 930 MILL.