Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS ble etablert i 1879 og baserer sine aktiviteter på tydelige kjerneverdier med røtter i selskapets lange historie. Femkanten i selskapets logo er tømmermerket grunnleggeren i sin tid registrerte som sitt unike tømmermerke.

Etter en nær 140 år lang historie er selskapet i dag et investeringsselskap engasjert i to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av private virksomheter for yrkesutdanning, voksenopplæring og arbeidsmarkedstjenester i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av næringseiendom i Østlandsområdet. I tillegg er selskapet engasjert i internasjonal handelsvirksomhet med bygningsmaterialer.

50 prosent av Anthon B Nilsen AS er eid av private aksjonærer og 50 prosent er eid av Reidar og Gunnar Holsts Legat, en stiftelse med et humanitært formål. Stiftelsen ble etablert av etterkommere etter grunnleggeren Anthon Bernhard Elias Nilsen for å forvalte arven etter grunnleggeren til det beste for allmennyttige formål.

pentagon symbol

Ledelse

Peder Chr. Løvenskiold
Peder Chr. LøvenskioldAdministrerende direktør

Utdannet økonom fra USA. Erfaring fra stillinger i Kreditkassen og Morgan Stanley før han ble styresekretær og senere finansdirektør i Norske Skog ASA. Deretter daglig leder i eiendomsselskapet ILAS AS som senere fusjonerte med Anthon B Nilsen AS.
Adm. direktør i Anthon B Nilsen AS fra 2000.

Tlf.: +47 908 60 783
Epost: pcl@abn.no

Nicolai H. Løvenskiold
Nicolai H. LøvenskioldDirektør

Utdannet økonom fra USA og fullført hovedkurset ved Forsvarets Høyskole. Erfaring fra shippingvirksomhet i USA og Tyskland, bl.a. som daglig leder av Stolt Nielsen GmbH. Deretter markedsdirektør i Stolt Sea Farm AS og daglig leder i Anthon B Nilsen Trading AS. Leder for forretningsområdet Utdanning i Anthon B Nilsen AS fra 2000 til 2016.

Tlf.: +47 905 28 245
Epost: nhl@abn.no  

Øivind Brath Ingerø
Øivind Brath IngerøFinansdirektør

Utdannet med en MBA fra USA. Omfattende erfaring fra finansanalyse og finansforvaltning, bl.a. som partner i Reiten & Co AS, adm. direktør i Fokus Forvaltning AS og Delphi Aktiv Forvaltning AS. Ansatt i Anthon B Nilsen AS fra 2002 som finansdirektør med ansvar for finansiering og finansielle investeringer.

Tlf.: +47 928 03 546
Epost: obi@abn.no

Marianne Kvello
Marianne KvelloØkonomidirektør

Utdannet som revisor fra Trondheim Økonomiske Høgskole med Høyere Revisorstudium fra Norges Handelshøyskole. Lang revisjonserfaring, bl.a. mer enn 10 års erfaring som revisor i KPMG AS. Økonomidirektør i Anthon B Nilsen AS fra 2005.

Tlf.: +47 906 25 353
Epost: mk@abn.no

Trond Andresen
Trond AndresenKommunikasjonsdirektør

Siviløkonom med lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver og -leder, bla. som regionsansvarlig for konsulentvirksomheten Burson-Marsteller i Skandinavia og Tyskland og som kommunikasjonsdirektør i Kværner-konsernet ved konsernets hovedkontor i London.

Tlf.: +47 911 90 519
Epost: ta@abn.no 

Styre

Torstein Hokholt
Torstein HokholtStyreleder

Medlem av styret siden 2013 og styreleder siden 2014. Statsautorisert revisor. Variert yrkes- og ledererfaring fra Ernst & Young, hvorav 20 år som adm. direktør i Norge og syv år som leder for Norden. Er i dag engasjert i egen virksomhet innenfor eiendom og finans.

Arne Baumann
Arne BaumannStyremedlem

Medlem av styret siden 2013. Siviløkonom med lang ledererfaring innen eiendomsutvikling, industriproduksjon, økonomi og finans. Er i dag konserndirektør for bolig i OBOS.

Gunnar Grette
Gunnar GretteStyremedlem

Medlem av styret siden 2000. Advokat med bred erfaring fra styrearbeid innen industri, handel og tjenester, bla. som styreformann i Frank Mohn AS og leder av bedriftsforsamlingen i ABB Norge AS. Styremedlem i Reidar og Gunnar Holsts Legat.

Stein Jacob Frisch
Stein Jacob FrischStyremedlem

Medlem av styret siden 2016. Siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Er i dag partner og daglig leder i rådgivningsselskapet Frisch AS og leder av styret i Reidar og Gunnar Holsts Legat.

Eiere

Reidar og Gunnar Holsts Legat

Peder Chr. Løvenskiold

Nicolai H. Løvenskiold

Tidslinje

Historie

Selskapet ble grunnlagt i 1879 av Anthon Bernhard Nilsen. Nilsen var en idérik gründer som startet sin virksomhet innen skogsdrift, handel med trelast og drift av sagbruk. I 1884 etablert han femkanten som finnes i dagens logo, som selskapets unike merke for merking av tømmer.

Som forretningsmann viste Anthon Bernhard Nilsen stor kreativitet. Han eksporterte klippfisk, hermetikk, karbid og røkesild til Buenos Aires, punsj, akevitt, sardiner og Farris til Mexico, solgte smør, fyrstikker fra Nitedals Krutværk og øl fra Fredrikstad Bryggeri til Australia. Han drev hvalfangst ved Island og etablerte eiendomsvirksomhet som blant annet innebar kjøp av eiendommene Tofte og Vestre Røed på Hurum hvor Hurum fabrikker ble bygget i 1906. I 1914 kjøpte han Rådhusgaten 27 i Oslo som etter flere ombygginger og moderniseringer fortsatt er juvelen i eiendomsporteføljen.

I 1976 opprettet arvingene etter Anthon B Nilsen – som hadde etternavnet Holst – et legat som fikk tilført alle aksjene i Anthon B Nilsen AS. Legatet Reidar og Gunnar Holsts Legat har som formål å tilgodese allmennyttige formål gjennom avkastningen på aksjene det eier i Anthon B Nilsen AS.

I år 2000 fusjonerte selskapet Anthon B Nilsen AS med ILAS AS, et selskap med investeringer innen eiendom, industri og utdanning eiet av brødrene Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold. Siden den gang har selskapet utviklet sin virksomhet med hovedvekt på eiendomsutvikling og private undervisningsvirksomheter.

Tidslinje

Tidslinje

1879

Anthon Bernhard Nilsen etablerer virksomhet som trelastgrosserer i Fredrikstad

1894

Etablerer Anth. B Nilsen & Co og erverver Moum Brug

1896

Kjøper familiegården Tofte med skog på Hurum. På gården oppstod senere Tofte Cellulose og Hurum Fabrikker

1912

Etablerer Anth. B. Nilsen & Co Ltd. AS, med sønnene som medeiere, og utvider handelsvirksomheten

1914

Kjøper eiendommene Rådhusgaten 27, dagens hovedkontor

1917

Etablerer seg i forsikringsvirksomhet gjennom Anth. B. Nilsen & Co’s Assurancebureau AS

1925

Erverver AS Papirfabrikken Brager, Drammen, samt Albion Papirfabrikk AS

1950

Teknisk Avdeling for utvikling og salg av maskiner til treforedlingsindustrien

1972

River og bygger nytt i Rådhusgaten 27

1976

Eierne, som er etterkommere av Anthon B Nilsen, overfører eierskapet til Reidar og Gunnar Holsts Legat

1980

«Handelshuset» Anthon B Nilsen Ltd. AS fortsetter frem mot 2000

2000

Fusjon med ILAS AS, et selskap eid av brødrene Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold, med investeringer i eiendom, industri og utdanning. Peder Chr. Løvenskiold blir adm. direktør i det fusjonerte selskapet.

2003

Konsentrasjon om færre forretningsområder – eiendom og utdanning som hovedområder

2015

Anthon B Nilsen selger seg ut av handelsvirksomheten for returpapir. Satser kraftig på utdanningsvirksomhet i Sverige gjennom kjøpet av IRIS Sverige AB, en ledende aktør innenfor voksenopplæring