Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS er et familieeid investeringsselskap som drives frem av skapertrang – en trang til å utvikle selskaper som tilbyr løsninger på oppgaver som skaper verdier for samfunnet.

Virksomheten styres av grunnleggende kjerneverdier med røtter i selskapets lange historie: Langsiktighet, redelighet og grundighet. Den grunnleggende strategien er å sette virksomhetens kapital i arbeid i henhold til fastlagte kriterier for balansering av risiko, samt styre investeringene gjennom aktivt eierskap.

Porteføljen skal bestå av aktivt eide selskaper og aktivt forvaltede investeringer. I de aktivt eide selskapene, det vil si selskaper der Anthon B Nilsen alene eller gjennom sine eiere har avgjørende innflytelse, vil Anthon B Nilsen utøve et aktivt, deltakende eierskap. Aktivt forvaltede investeringer er investeringer i børsnoterte selskaper, renteinstrumenter og fond der investeringen forvaltes basert på kriterier for vekst, kapitalavkastning og risiko.

pentagon symbol
Tidslinje

Historie

Selskapet ble grunnlagt i 1879 av Anthon Bernhard Nilsen. Nilsen var en idérik gründer som startet sin virksomhet innen skogsdrift, handel med trelast og drift av sagbruk. I 1884 etablert han femkanten som finnes i dagens logo, som selskapets unike merke for merking av tømmer.

Som forretningsmann viste Anthon Bernhard Nilsen stor kreativitet. Han eksporterte klippfisk, hermetikk, karbid og røkesild til Buenos Aires, punsj, akevitt, sardiner og Farris til Mexico, solgte smør, fyrstikker fra Nitedals Krutværk og øl fra Fredrikstad Bryggeri til Australia. Han drev hvalfangst ved Island og etablerte eiendomsvirksomhet som blant annet innebar kjøp av eiendommene Tofte og Vestre Røed på Hurum hvor Hurum fabrikker ble bygget i 1906. I 1914 kjøpte han Rådhusgaten 27 i Oslo som etter flere ombygginger og moderniseringer fortsatt er juvelen i eiendomsporteføljen.

I 1976 opprettet arvingene etter Anthon B Nilsen – som hadde etternavnet Holst – et legat som fikk tilført alle aksjene i Anthon B Nilsen AS. Legatet Reidar og Gunnar Holsts Legat har som formål å tilgodese allmennyttige formål gjennom avkastningen på aksjene det eier i Anthon B Nilsen AS.

I år 2000 fusjonerte selskapet Anthon B Nilsen AS med ILAS AS, et selskap med investeringer innen eiendom, industri og utdanning eiet av brødrene Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold. Siden den gang har selskapet utviklet sin virksomhet med hovedvekt på eiendomsutvikling og private undervisningsvirksomheter.

Høsten 2020 ble Reidar og Gunnar Holsts Legat (Anthonstiftelsen) løst ut som eier i Anthon B Nilsen AS og selskapets eiendomsinvesteringer, men fortsatte som eier i utdanningsselskapet Intendia Group.

I samme periode ble 50 % av eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS solgt til det svenske, børsnoterte selskapet Fastighets AB Balder.

Tidslinje

Tidslinje

1879

Anthon Bernhard Nilsen etablerer virksomhet som trelastgrosserer i Fredrikstad

1894

Etablerer Anth. B Nilsen & Co og erverver Moum Brug

1896

Kjøper familiegården Tofte med skog på Hurum. På gården oppstod senere Tofte Cellulose og Hurum Fabrikker

1912

Etablerer Anth. B. Nilsen & Co Ltd. AS, med sønnene som medeiere, og utvider handelsvirksomheten

1914

Kjøper eiendommene Rådhusgaten 27, dagens hovedkontor

1917

Etablerer seg i forsikringsvirksomhet gjennom Anth. B. Nilsen & Co’s Assurancebureau AS

1925

Erverver AS Papirfabrikken Brager, Drammen, samt Albion Papirfabrikk AS

1950

Teknisk Avdeling for utvikling og salg av maskiner til treforedlingsindustrien

1972

River og bygger nytt i Rådhusgaten 27

1976

Eierne, som er etterkommere av Anthon B Nilsen, overfører eierskapet til Reidar og Gunnar Holsts Legat

1980

«Handelshuset» Anthon B Nilsen Ltd. AS fortsetter frem mot 2000

2000

Fusjon med ILAS AS, et selskap eid av brødrene Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold, med investeringer i eiendom, industri og utdanning. Peder Chr. Løvenskiold blir adm. direktør i det fusjonerte selskapet.

2003

Konsentrasjon om færre forretningsområder – eiendom og utdanning som hovedområder

2015

Anthon B Nilsen selger seg ut av handelsvirksomheten for returpapir. Satser kraftig på utdanningsvirksomhet i Sverige gjennom kjøpet av IRIS Sverige AB, en ledende aktør innenfor voksenopplæring

2019

Selskapet selger 75 % av aksjene i handelsselskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS til ledelsen.

2020

Reidar og Gunnar Holsts Legat (Anthonstiftelsen) løses ut som eier i Anthon B Nilsen AS og selskapets eiendomsvirksomhet. Legatet fortsetter imidlertid som eier av 38 % av utdanningsvirksomheten i Intendia Group. Det svenske selskapet Balder kjøper samtidig 50 % av eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS.