Et langsiktig investeringsselskap som utvikler virksomheter gjennom aktivt eierskap