Et langsiktig investeringsselskap som utvikler virksomheter gjennom aktivt eierskap

Det gir en ekstra dimensjon til vårt arbeid at 50% av selskapet eies av en stiftelse med et 100% allmennyttig formål.